Royse

Badania gruntu

Po co robić badania gruntu?

Badania gruntu określają parametry gruntu, głębokości wód gruntowych i dają wiedzę o przepuszczalności ziemi. Jest to konieczny krok podczas stawiania domu, pozwala na uniknięcie częstych problemów występujących podczas użytkowania budynku, np. pękających ścian czy zapadających się fundamentów. 

Kto może zrobić badania gruntu?

Wykonanie badań najlepiej zlecić lokalnej firmie geotechnicznej. Proste badanie polega na wykonaniu na działce 3 – 4 odwiertów – najczęściej wystarczy je wykonać na głębokość 3-5 m. 

Na ich podstawie, geotechnik określi warstwy, rodzaje gruntu oraz poziom wód gruntowych. Do obowiązków geotechnika należy przygotowanie dokumentacji geotechnicznej. Powinna ona zawierać: mapę działki z zaznaczonymi miejscami badań, przekroje geotechniczne ilustrujące budowę geologiczną podłoża działki, informację o poziomie wody gruntowej oraz część tekstową, w której podane są param etry geotechniczne gruntu, wnioski z badań i zalecenia bezpiecznego posadowienia budynku.

Ile to kosztuje?

Cena badania gruntu pod budowę uzależniona jest od liczby odwiertów i ich głębokości. Przyjmuje się jednak, że wystarczające jest wykonanie trzech – czterech odwiertów geologicznych na głębokość od 3 do 5 metrów. Cena wykonania kompletu odwiertów będzie oscylować od 1000 do 1500 zł.

Warto mieć na uwadze, że koszt badania geotechnicznego gruntu jest nieporównywalnie mniejszy od  wydatków związanych z ewentualnym usuwaniem usterek, awarii wynikających z niewykonania tych badań. Dlatego aby cieszyć się długo i spokojnie z inwestycji w dom, warto zlecić wykonanie badań gruntu. 

Jak czytać wyniki?

Niektóre grunty organiczne (np. torfy i namuły) nie są w stanie przenieść nawet małego obciążenia. Obciążone znacznie się odkształcają, a razem z nimi przemieszczają się fundamenty i budynki, co szybko prowadzi do zarysowania, a nawet pękania ich konstrukcji. Grunty organiczne spotkać można na terenach, na których dawniej znajdowały się różnego rodzaju zbiorniki wodne, strumyki i rzeki, natomiast obecnie są to najczęściej bujne łąki. Grunty słabonośne występują również na obszarach zalewowych tarasów rzecznych, tam gdzie w okresie powodzi woda zalewała sąsiadujące z korytem niżej położone części terenu – i osadzała drobne cząstki, które luźno nawarstwione tworzą słabe podłoże, tzw. mady. 

Słabym podłożem są też grunty nasypowe, czyli takie, które zostały przez człowieka przeniesione z miejsca swego naturalnego występowania i złożone bez żadnego zagęszczenia. Najczęściej grunty nasypowe znajdują się w różnego typu wyrobiskach i zagłębieniach terenu. Bardzo często grunty nasypowe utworzone są z gruntów spoistych – glin, iłów. Grunty takie trudno poddają się zagęszczaniu, a w kontakcie z wodą opadową łatwo się uplastyczniają. Podłoże z takich gruntów zupełnie nie nadaje się pod budowę.

Jak wzmocnić słaby grunt?

Jeżeli stwierdzono, że w miejscu posadowienia budynku, występują grunty  nieodpowiednie np. występują grunty wysadzinowe należy grunt wymienić. Do wymiany należy zastosować podsypkę piaskowo-żwirową o wskaźniku zagęszczenia wskazanym przez architekta/konstruktora do poziomu przemarzania gruntu obowiązującego w danym miejscu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *