Royse

formalności

ysunek umieszczenia budynku na działce musimy wykonać na urzędowej
mapie,
 aby
 zdobyć tak zwaną mapę
zasadniczą
 lub ewidencyjną, na której znajduje się Twoja działka musimy
złożyć odpowiedni wniosek do  starostwa,
do  wydziału geodezji.

Wnioski o wydanie mapy zazwyczaj
są do pobrania na stronie starostwa. Wniosek nosi skomplikowaną – „Wniosek o
udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

 

 

Poniżej przykład wypełnionego dokumentu.

 

Taki wniosek należy zanieść lub
wysłać do wydziału geodezji w danym starostwie. Czas przygotowywania mapy
powinien zamknąć się w ciągu tygodnia, opłata za taką mapę może wynieść
kilkanaście złotych.

 

Usytuowanie budynku

 

 Będąc w posiadaniu mapy
należy wyraźnie zaznaczyć naszą działkę oraz budynek wraz z jego
istotnymi wymiary
.

 

Jeżeli mamy mapę w wersji
papierowej, wymiary będziemy nanosić ręcznie, jeżeli wykonamy to poprawnie i
czytelnie urząd zaakceptuje taką formę mapy. Jeżeli korzystamy z wersji
elektronicznej, pamiętajmy o poprawnej skali.

 

Teraz zajmijmy się usytuowaniem
budynku na działce
. Musimy stosować się do wymagań narzuconych prawnie –
dotyczą one minimalnych odległości od granicy działki oraz istniejących
budynków.

 

Minimalne odległości budynków od
granicy działki:

• 6 m – w przypadku, gdy sąsiednia
działka jest niezabudowana

• 4 m – w przypadku, gdy w
zachowana zastała minimalna odległość od sąsiedniego budynku wymieniona w
kolejnym punkcie.

 

Minimalne odległości od budynków:

• 12 m – gdy sąsiedni budynek ma
ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia (czyli jest np. murowany)

• 16 m – gdy sąsiedni budynek ma
ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień (elewacja drewniana, dach
kryty strzechą itp.)

 

Minimalna odległość ściany od
granicy lasu:

• 16 m – jeśli elewacja domku jest
drewniana

 

Minimalna odległość ściany od
granicy wód powierzchniowych:

• minimalne odległości regulują
przepisy lokalne takie jak miejscowy plan zagospodarowania terenu czy rozporządzenia
wojewody.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne należy wrysować nasz budynek z zachowaniem skali w mapę. W
ten sposób ustalimy posadowienie naszego przyszłego obiektu. Jest to bardzo
ważny etap ponieważ gdy już zdecydujemy gdzie stanie nasz domek, nie będziemy
mogli w przyszłości zmienić jego położenia
.

 

Przy rysowaniu obiektów ważne jest pamiętanie o skali, gdy posiadamy mapę w skali 1:500
to 1 cm na mapie oznacza 5 m w rzeczywistości
.

 

Nasz projekt domu Outsi posiada
wymiary 7,7 m x 4,5 m
Więc na mapie będzie miał
wymiary 0,9 cm x 1,54 cm
. Oczywiście starajmy się uzyskać możliwie
największą dokładność rysunków, jednak bez przesady.

 

 

Po wrysowaniu budynku, dodajmy wymiary budynku oraz odległości
od granic działki oraz odległości od
sąsiednich budynków
Aby zwiększyć
czytelność mapy, warto pogrubić linie przedstawiające granice działki, oraz
wrysować trójkąt w miejscu projektowanego wejścia do budynku.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *