Royse

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a Warunki zabudowy

MPZP a WZ przy zakupie działki

Jeżeli zadajesz sobie pytanie, jaką działkę kupić  lub zastanawiasz się jak rozbudować dom na działce prędzej czy później będziesz musiał sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub wystąpić o Warunki zabudowy. Są to podstawowe dokumenty w Polsce, które opisują jaką funkcję musi mieć obiekt, który powstaje – jakie musi mieć wymiary, jaką konstrukcję lub wygląd. 

W Polsce mamy tylko te dwa rodzaje dokumentów opisujące możliwości wykorzystania działki. Warto pamiętać, że Miejscowy plan jest dokumentem nadrzędnym. Nie wiesz, jak sprawdzić treść MPZP dla działki? Najprościej jest wejść na stronę urzędu miasta/gminy gdzie znajduje się nasza nieruchomość i szukać podstrony z Miejscowymi Planami, zazwyczaj jest ona dobrze widoczna, jest to popularny dokument. Dla przykładu w wyszukiwarce google wpisujemy:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pruszcz Gdański”:

Wchodząc dalej na stronie urzędu znajdziemy plik z treścią ustawy oraz zdjęcie przedstawiające poszczególne ustawy dla danego rejonu gminy 

Co też jest ciekawe w momencie szukania działki, nie musisz być właścicielem działki aby sprawdzić jej przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

mapa miejscowego planu

Poniżej mapki zazwyczaj znajduje się tabela z Miejscowymi planami z wyszczególnionymi numerami, nazwami, datą uchwały oraz załącznikami. Znajdujemy teren, który nas interesuje, w naszym przypadku będzie to teren Osiedla Wschód.

Pobieramy treść Ustawy oraz mapę. Mapa będzie wyglądać mniej więcej tak:

Jeżeli się przyjrzymy zauważymy że na mapie widzimy różne oznaczenia terenów, np. MN1, US, MW4, MNU2. Każdy oznaczenie mówi nam o przeznaczeniu działki, konkretny opis każdej ze stref znajduje się w Uchwale.

Szukamy położenia naszej działki oraz odczytujemy dla niej oznaczenie:

W naszym przykładzie na mapie działka ma oznaczenie – MN1, wyszukujemy to w treści ustawy :

Dowiadujemy się że skrót MN1 oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej.

Szukając dalej w treści ustawy, znajdujemy konkretny opis przeznaczenia MN1:

W tym miejscu jest najbardziej szczegółowy opis przeznaczenia dla naszej działki. Jeżeli Miejscowy plan wyraźnie nie zakazuje nam naszej zaplanowanej inwestycji – możemy przystąpić do kolejnego kroku czyli starania się o zgłoszenie budowy.

Jeżeli treść ustawy w tym miejscu jest bardzo skomplikowana, polecamy kontakt z urzędnikiem lub bezpośrednio skierowanie się do nas.

Co jeżeli na działce nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?

W takiej sytuacji konieczne będzie wystąpienie do urzędu o wydanie Warunków zabudowy dla konkretnej działki. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.
Do wniosku będą potrzebne załączniki, wykaz potrzebnych załączników w większości miast i gmin jest taki sam – znajdziemy go na stronie internetowej urzędu bądź na końcu wniosku o wydanie warunków zabudowy. Załącznikami, które na pewno będziemy musieli posiadać będą: -Mapa zasadnicza, -Zaświadczenia o dostępie do mediów, -Koncepcja zagospodarowania działki, -Projekt zabudowy.

Mapa zasadnicza jest to mapa przedstawiająca podstawowe zagospodarowanie terenu czyli istniejącą zabudowę i infrastrukturę wraz z granicami działek. Mapę taką wydaje najczęściej wydział Geodezji Urzędu Miasta. Na cele decyzji o warunkach zabudowy potrzebujemy mapy w skali 1: 500 lub 1: 1000. Mapę lepiej otrzymać w wersji papierowej niż elektronicznej. Zaświadczenia o dostępie do mediów to zapewnienie gestorów sieci o możliwości dostarczenia wody, prądu, gazu czy też odprowadzenia ścieków. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się na formularzach dostępnych na stronach internetowych dostawców mediów. Jeżeli nie uda nam się uzyskać zaświadczeń na doprowadzenie wody, czy też odprowadzenie ścieków – możemy, o ile to możliwe, starać się zapewnić sobie media we własnym zakresie np. poprzez własne ujęcie wody czy odprowadzenie nieczystości do tzw. Szamba lub przydomowej oczyszczalni. Koncepcja zagospodarowania działki powinna określać lokalizację planowanego budynku na działce wraz z podanymi wymiarami oraz orientacyjną lokalizacją wjazdu na działkę. Koncepcja powinna zostać wrysowana na dodatkowej kopii mapy zasadniczej. Do wniosku warto dołączyć także rysunki techniczne planowanego budynku. Czyli zwymiarowane rzuty pięter, wszystkich stron elewacji czy układu połaci dachowych.

Warto dokładnie zapoznać się z listą potrzebnych załączników. Poprawne skompletowanie pełnej dokumentacji i przygotowanie wniosku pozwoli na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na decyzję. Jak wypełnić wniosek o Warunki zabudowy w innym naszym artykule.

Podsumowując

Podsumowując W Polsce jeszcze wiele terenów nie posiada Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmusza nas to do występowania do urzędów o wydanie Warunków zabudowy to komplikuje nam całą procedurę spełniania swoich marzeń budowlanych. Mimo wszystko, są to formalności, nie tyle trudne co czasochłonne. Jednak warto poświęcić im szczególną uwagę gdyż jeżeli po zakończeniu całego procesu inwestycyjnego, okaże się że nasza inwestycja nie jest zgodna z MPZM lub z tzw. WZ’ką możemy być posądzeni o samowolę budowlaną i zmuszeni do rozbiórki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *