Księga Wieczyta

Jak czytać Księgę Wieczystą?

Księga wieczysta jest dla nieruchomości tym, czym dla każdego obywatela są dowód osobisty lub paszport. To podstawowy dokument pozwalający na ustalenie stanu prawnego mieszkania czy działki. Dzięki niej zyskujemy wiedzę dot. właściciela, adresu czy ewentualnych hipotek na nieruchomości. Dlatego poznanie zapisów księgi wieczystej jest niezbędne dla bezpieczeństwa transakcji, np. umowy kupna mieszkania. Księgi wieczyste są dostępne publicznie i każdy, kto ma zamiar dokonać zakupu nieruchomości, może swobodnie sprawdzić zawarte w nich zapisy. Osoby, które do tej pory nie kupowały lub sprzedawały mieszkania, często  zastanawiają się, jak znaleźć numer księgi wieczystej. Pozostając przy analogii do dowodu osobistego, numer ten jest swego rodzaju „PESEL-em” nieruchomości

Gdzie sprawdzić Księgę Wieczystą?

Księgę Wieczystą można sprawdzić:

Jakie informacje znajdziemy w Księdze Wieczystej?

  • Dział I KW – tam znajdziemy informacje o adresie, powierzchni i rodzaju  przeznaczenia nieruchomości;
  • Dział II KW – w nim potwierdzimy to, kto w rzeczywistości ma prawo dysponować nieruchomością, będąc jej właścicielem;
  • Dział III KW – dowiemy się z niego, czy poza hipotekami na nieruchomość nałożone są inne ograniczenia w użytkowaniu;
  • Dział IV KW – koniecznie należy w nim sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona hipotekami, czyli nie jest zadłużona.

Zasady funkcjonowania Ksiąg Wieczystych?

  • Zasada publicznego dostępu,
  • Zasada domniemania prawdziwości,
  • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Pierwsza zasada potwierdza dostępność ksiąg wieczystych dla każdego, co ogranicza możliwość powoływania się na nieznajomość wpisów w księdze wieczystej.
Druga z zasad – domniemania prawdziwości – mówi o tym, że wpisy dokonywane są zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym – ale uwaga: zasada ta nie dotyczy wszystkich wpisów w KW bowiem sądy orzekają, że ma ona zastosowanie jedynie do działu od II do IV ksiąg wieczystych (np. sygn. akt IX Ca 325/15).
 
Ostatnia z wymienionych zasad ma natomiast za zadanie chronić nabywającego nieruchomość w razie gdy zawarł on umowę z właścicielem wpisanym do księgi wieczystej, a w rzeczywistości okazało się, że właścicielem tym jest całkowicie inna osoba.     

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *